Arteterapia

Każdą sytuację w życiu możemy

potraktować z twórczym duchem.

– S.B. Kaufman, C. Gregoire

Arteterapia jest działaniem leczniczym z wykorzystaniem środków sztuki w celu wyrażania i przepracowania trudności osoby w niej uczestniczącej. To profesjonalna forma pomocy, w której twórczość artystyczna wpływa na zmniejszenie poziomu napięcia, uaktywnienie sfery komunikacji niewerbalnej oraz na poprawę psychicznego i fizycznego dobrostanu osoby w każdym wieku. Polega na ukazywaniu pozytywnych, radosnych stron życia, zapobiega pesymizmowi i postawie negacji oraz rozprasza poczucie beznadziejności życia.

Celem arteterapii jest uaktywnienie samego siebie poprzez działania artystyczne. Dzięki środkom artystycznym można lepiej zrozumieć naturę swoich problemów, przełamać pewne trudności oraz nauczyć się radzenia sobie z napięciem emocjonalnym i panowaniem nad stresem.

Najczęściej znajduje zastosowanie w pracy z:

 • dziećmi,
 • młodzieżą,
 • osobami dorosłymi
 • osobami niepełnosprawnymi,
 • seniorami
 • osobami w procesie resocjalizacji,
 • osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Do schorzeń leczonych z wykorzystaniem arteterapii zalicza się zwłaszcza:

 • autyzm,
 • ADHD,
 • zaburzenia psychotyczne,
 • zachowania afektywne i osobowości,
 • konsekwencje wykorzystania seksualnego, psychologiczne,
 • konsekwencje chorób nowotworowych,
 • uzależnienia,
 • trauma,
 • przeżycie straty.

Uczestnik arteterapii nie musi posiadać zdolności artystycznych! To świetna okazja do wyrażenia siebie i swoich emocji. Arteterapia jest krokiem w stronę lepszego poznania siebie!