Doradztwo Rodzinne

Jeśli chcesz naprawić świat, to idź do domu 

i kochaj swoją rodzinę.

– Matka Teresa z Kalkuty

Doradztwo rodzinne ma na celu pomoc rodzinie na jak najwcześniejszym etapie zaistniałej trudności. Celem tej formy pomocy jest rozwiązanie sporów, konfliktów oraz uzdrowienie relacji między jej członkami. Doradztwo rodzinne przeznaczone jest dla rodzin, które zmagają się z sytuacjami problemowymi, konfliktami, nieporozumieniami, trudnościami w komunikacji lub przeżywają trudne lub nowe sytuacje życiowe do których najczęściej zalicza się:

  • założenie rodziny,
  • pojawienie się dzieci,
  • rozpoczęcie przez nie nauki szkolnej,
  • funkcjonowanie z nastoletnimi dziećmi,
  • tworzenie ról pozarodzicielskich,
  • rozwód,
  • samotne rodzicielstwo,
  • ponowne małżeństwo.

Ta forma pomocy polega na odnalezieniu źródła kryzysu oraz na wspólnym wypracowaniu sposobów na jego pokonanie. Rozmowa i wsparcie pomagają zapobiegać pojawiającym się problemom, nasuwają propozycje ich rozwiązań oraz sprzyjają kształtowaniu się właściwych relacji wewnątrzrodzinnych: małżeńskich, partnerskich, rodzicielskich, rodzinnych.

Doradztwo rodzinne jest propozycją dla wszystkich jej członków.