Konsultacje Psychologiczno-Pedagogiczne

Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz.

Jeśli nie wie – wytłumacz.

Jeśli nie może – pomóż.

– Janusz Korczak

To forma pomocy skierowana jest do rodziców, opiekunów, pedagogów, nauczycieli którzy zaniepokojeni są zachowaniem swoich dzieci/uczniów. Konsultacje pomagają znaleźć przyczynę zaistniałej sytuacji oraz zrozumieć działanie, myślenie i emocje młodego człowieka. Pozwalają dobrać metody pracy, które wspierają jego indywidualny rozwój, służą rozwiązywaniu zaistniałego problemu oraz łagodzą sytuację konfliktową. Mogą okazać się pomocne m.in. w przypadku dzieci i młodzieży doświadczających:

  • różnego rodzaju lęków, fobii,
  • napadów skrajnych emocji (nieśmiałości, silnej złości czy agresji),
  • brak wiary we własne możliwości,
  • trudności w relacjach z rówieśnikami,
  • brak umiejętności właściwej komunikacji,
  • problemów w domu rodzinnym,
  • mających za sobą traumatyczne przeżycia i doświadczenia,
  • doświadczenie utraty poczucia bezpieczeństwa czy zagrożenia.

Konsultacje ukierunkowane są na wspomaganie motywacji młodego człowieka oraz na naukę właściwego wyrażania uczuć, emocji i zachowań asertywnych. Umożliwiają nabycie umiejętności pracy nad własną dojrzałością emocjonalną, kształtowaniem właściwych postaw, budowaniem poczucia bezpieczeństwa i wiary