Kryzysy indywidualne

Kryzysy manifestują się wieloma wymiarami, kształtami i kolorami …

Interwencja w kryzysie stanowi wyzwanie najwyższej próby.

– B.S. Liese

Pomoc w kryzysie nazywana również interwencją kryzysową przeznaczona jest dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i odczuwają utratę psychicznej równowagi i kontroli nad własnym życiem. Ta forma pomocy oparta jest na kontakcie terapeutycznym, podczas którego analizowane jest zdarzenie, które wywołało kryzys w życiu pacjenta i jego reakcja na to zdarzenie. Terapia służy wsparciu i ułatwieniu powrotu do równowagi psychicznej osobom, które najczęściej doświadczają kryzysu wywołanego nagłymi zdarzeniami do których najczęściej zalicza się:

  • śmierć bliskiej osoby,
  • okres żałoby,
  • poważna choroba własna lub bliskiej osoby,
  • doznanie wypadku,
  • rozpad związku,
  • utrata pracy,
  • myśli i próby samobójcze,
  • doświadczenie przemocy lub bycia jego ofiarą,
  • wystąpienie bardzo silnego stresu
  • i innych życiowych sytuacjach z którymi osoba sobie nie radzi.

Ten rodzaj pomocy oferowany jest osobom, których życie lub zdrowie w danym momencie jest zachwiane czy też zagrożone. Praca z osobą w kryzysie polega na wyciszeniu jego silnych emocji, jak najszybsze udzielenie mu wsparcia, przywrócenie poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem oraz wypracowanie rozwiązania sytuacji kryzysowej, tak aby osoba odzyskała równowagę psychiczną.