Mediacje Partnerskie i Rodzinne

Jedynym sposobem wywarcia wpływu

na drugiego człowieka

jest rozmowa o jego pragnieniach

i pokazanie mu, jak je może spełnić.

–   Dale Carnegie

Mediacje są dobrowolnym porozumiewaniem się stron będących w konflikcie w obecności  osoby  trzeciej, która jest akceptowana, bezstronna i neutralna – mediatora. Są poufnym procesem polegającym na dochodzeniu do rozwiązywania sporu. Pośredniczą w konfliktach i służą do ustalania planów działania. Zadaniem mediatora jest kierowanie rozmową, stawianie granic, dbałość o swobodne i komfortowe wypowiadanie się oraz wysłuchanie każdej ze stron. Mediacje partnerskie i rodzinne mają na celu udzielenie osobom będącym w konflikcie pomocy w osiągnięciu przez nie własnego, wzajemnie akceptowalnego porozumienia dotyczącego spornych kwestii. Do najczęstszych spraw poddawanych mediacjom zalicza się:

  • rozwody,
  • podział obowiązków nad dzieckiem, dziećmi,
  • podział majątku,
  • konflikty małżeńskie, partnerskie
  • konflikty międzypokoleniowe.

Mediacje to spotkania, na których strony mogą wypowiedzieć swoje zdanie i zostać wysłuchanym, wyrazić emocje, płakać, krzyczeć tak długo, jak nie obraża to drugiej osoby. Stanowią dogodne miejsce do podzielenia się swoimi opiniami oraz uczuciami z partnerem w bezpiecznych warunkach.